نحوه درج اطلاعات

مشترک گرامی خواهشمند است جهت درج اطلاعات موارد زیر را رعایت فرمایید
  1. اطلاعات را صحیح درج کنید ، مشکلات ناشی از عدم صحت اطلاعات بر عهده خود کاربر می باشد.
  2. شماره تلفن و ایمیل را با فرمت صحیح وارد نمایید.  (شماره ثابت را بدون -0- وارد نمایید و شماره همراه را به فرمت 09xx1234567 وارد نمایید.)
  3. IP : 18.207.106.142

مشخصات